Priser

Førstegangskonsultasjon: 720,-

Student: 550,-

Oppfølgende konsultasjon: 450,-

Student: 400,-

Trykkbølgebehandling: 650,-

Utvidet konsultasjon 30 min: 650,-

Epikrise/attest: 200,-

Røntgenrekvisisjon: 50,-

Sykemelding: 50,-


Uteblitt time / time som ikke er avbestillt, må betales i sin helhet. Avbestilling må skje dagen før per telefon.