Klinikken er flyttet til Bekkestua, og heter nå NEMUS Bekkestua. Vi er samlokalisert med fastlegesenteret Eikeliklinikken. Velkommen!