Trykkbølgeutstyret vårt er for tiden til service, og vi kan desverre ikke tilby våre pasienter denne behandlingsformen på nåværende tidspunkt.

Trykkbølgebehandling

Trykkbølgebehandlingen er en spesielt effektiv behandlingsmodalitet ved kroniske og langvarige betennelsestilstander i senevev. Ofte er 3-5 behandlinger nok.


Hvordan virker det?

Alternativ fysikalsk behandlingsmetode som baserer seg på teknologi som genererer ikke-fokuserte trykkbølger, et såkalt "ballistisk prinsipp". Fordi pulsene overføres via en konveks overflate på applikatoren / "trykkhammeren", gir dette en radial eller kjegleformet spredning av energien i hver enkelt trykkbølge. Trykkøkningen i vevene skjer på uhyre kort tid og gir et høyt energinivå og en hensiktsmessig spredning av energien i vevet.

Virkningsmekanismer

Virkningsfysiologisk bedrives det utstrakt forskning på fenomenet; økt blodsirkulasjon, lokalanestetisk effekt og bedre vevsmetabolisme/ anabole effekter er dokumentert. Behandlingen stimulerer og gir effektiv støtte til de underliggende mekanismene for kroppens selvreparerende evne. Det er vanlig å oppleve umiddelbar smertelindring og dermed bedret bevegelse.

Selve behandlingen

Forut for radial trykkbølgebehandling gjøres en klinisk/ funksjonell undersøkelse. Ultralyd og MR kan være gode supplement til diagnostisering og lokalisering av vevsforandringer, eksempelvis i tilfeller med kalkpåslag i ledd- og leddnære strukturer.

En behandlingsdose på 2000 pulser i smerteområdet er vanlig. Trykket (målt i bar, 2-4 bar er vanlig) varieres ut fra pasientens toleranse og angivelse av smertefokus. Behandlingstiden overstiger sjelden 10 minutter og gjennomføres med ca. 7 dagers intervall. En serie på 2-5 behandlinger er ofte tilstrekkelig. Behandlingen skal ikke skje parallelt med injeksjoner eller annen medikamentell støtte.

Mulige bivirkninger

Det er registrert få og ubetydelige bivirkninger; små punktformige blødninger i underhuden kan forekomme. Disse gir ingen symptomer og forsvinner i løpet av få dager. Det forekommer også moderat ømhet i behandlingsområdet noen timer etter behandlingen; i enkelte tilfeller har denne tilstanden vart opptil 2-3 døgn. Dersom dette er plagsomt, vil vanlige smertestillende håndkjøpspreparater gi effektiv lindring.

Teknologi

Sveitsiske Storz Medical AG er verdensledende og innovative innen sjokk-/trykkbølgeteknologien (ESWT). Ingen har større sortiment eller bredere erfaring enn Storz Medical innen ESWT, og alle apparatene oppfyller de høyeste standarder for presisjon og kvalitet. Med sine 35 000 apparater i bruk over hele verden, har Storz Medical AG inntatt en overlegen og suveren posisjon innen trykk-/sjokkbølgemarkedet. Medisinske spesialister og pasienter fra hele vet de kan stole på Storz Medicals erfaring og kompetanse.

Grunnen for den store suksessen er deres lidenskap for sjokkbølgeteknologien. De er de eneste på markedet, som kun produserer trykk-/sjokkbølgeapparater. Dette er det de driver med. Dette er det er gode på. Dette er de ønsker å fortsette å være gode på. De er INNOVATIVE.

Deres overordnete mål er å være best på markedet. For å nå dette vil de derfor konstant:

• fortsette forskningen av trykk-/sjokkbølgeteknologien

• videreutvikle teknologien og apparatene

• forske og utvide indikasjonsmulighetene

På grunn av dette og deres tekniske innovasjoner har Storz Medical satt nye standarder innenfor urologi(nyresteinknusere), kardiologi, ortopedi, reumatologi, rehabilitering, dermatologi, nevrologi, samt innen veterinærmedisin.
De ligger helt i front på denne teknologien, som betyr apparatur med bl.a. følgende fordeler:

• Grundig testet og har alle godkjenninger (CE) man trenger for denne typen utstyr.

• Gir dokumentert effekt.

• Gir mindre smertefull behandling (uten forringelse av effekt)

• Størst utvalg av applikatorer

• Størst utvalg av apparater

Disse apparatene er markedets mest effektive, omfattende og minst smertefulle. Alle apparatene kommer med opplæring og påfølgende fordypning for å sertifisere alle terapeuter.

Les mer om Storz Medical AG: www.storzmedical.ch

Vanlige indikasjoner for trykkbølgebehandling

Achilles / akilles / achillessene / akillessene / akillestendinit,

Albue / armbåge,

Artrose / arthrose / artros / atros,

Beinhinnebetennelse / benhinnebetennelse / benhindebetændelse / benhinneinflammation,

Hælspore / hälsporre / hæl / häl,

Golfalbue / golfarmbåge,

Jumpers knee / hopperkne / hopparknä,

Idrettsskader / idrætsskader / idrottsskador,

Kalkskulder / kalkaxel,

Kne / knæ / knä ,

Musearm / musarm,

Plantar fascitt / fasciit / fasciitis,

Runners knee / løperkne / løberknæ / løparknä,

Schlatters / slatters / schlatter / slatter,

Senebetennelse / senebetændelse / seninflammation,

Slitasjegikt / slidgigt / förslitning,

Tendinitis / tendinit,

Tennisalbue / tennisarmbåge,

Trykkbolgebehandling / trykkbølgebehandling / trykkbolge / trykkbølge